Privacy verklaring

Biodanza Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij, JanAlbert van Meggelen, contact op te nemen dan verzoek ik je met klem om dat telefonisch te doen: 06-15870763. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om mij te bellen!
Mocht ik telefonisch niet bereikbaar zijn, email mij dan via biodanzaapeldoorn@hotmail.com.

Contactgegevens:
Web: http://www.biodanza-apeldoorn.com
Adres: van Miereveltstraat 18, 7312 RZ Apeldoorn
Tel: +31615870763

JanAlbert van Meggelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Biodanza Apeldoorn. Je kunt hem bereiken via biodanzaapeldoorn@hotmail.com of telefonisch.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Biodanza Apeldoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Biodanza Apeldoorn verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op de website www.Biodanza-apeldoorn.com
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Biodanza Apeldoorn verwerkt:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Biodanza Apeldoorn zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via biodanzaapeldoorn@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Biodanza Apeldoorn persoonsgegevens verwerkt.
Biodanza Apeldoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van evt nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
Biodanza Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biodanza Apeldoorn) tussen zit.
Biodanza Apeldoorn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Diverse laptops en PC’s voor de administratie binnen het bedrijf.
Geen van deze systemen of computerprogramma’s is erop gericht om informatie te verstrekken aan derden of buiten de directe bedrijfsvoering te gebruiken.

Hoe lang Biodanza Apeldoorn persoonsgegevens bewaart:
Biodanza Apeldoorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Biodanza Apeldoorn hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief
De bewaartermijn is door de klant zelf te bepalen. Wanneer de klant wordt opgenomen in de administratie worden de gegevens van die klant toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar ik actief van deze gegevens gebruikmaak.
Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of mij verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door mij gewist.
Categorie persoonsgegevens betalingen
De bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar, met dien verstande dat er van deze gegevens geen gebruik wordt gemaakt binnen de bedrijfsvoering anders dan boekhoudkundige /administratieve administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Biodanza Apeldoorn verstrekt dus uitsluitend aan derden wanneer dit voor de administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Biodanza Apeldoorn gebruikt:
Biodanza Apeldoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Biodanza Apeldoorn gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. De website wordt hiermee geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor de website gebruikt Biodanza Apeldoorn diverse analytische software en registratie zoals Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Biodanza Apeldoorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou tot mijn beschikking heb in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar biodanzaapeldoorn@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Biodanza Apeldoorn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Biodanza Apeldoorn persoonsgegevens beveiligt:
Biodanza Apeldoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via biodanzaapeldoorn@hotmail.com of telefonisch.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met mij contact op te nemen dan verzoek ik je met klem om dat telefonisch te doen: 06-15870763. Ik kan je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om ons te bellen!